Cercetare

Pentru asigurarea şi susţinerea sustenabilităţii demersurilor SPUNE SPO, a fost necesar ca întreaga activitate dezvoltată prin proiect să fie bazată pe cercetări şi analize aprofundate ale fenomelor studiate. În acest fel, instrumentele create prin proiect au putut fi ajustate, adaptate şi nuanţate în concordanţă cu aşteptările şi nevoile atât ale persoanalului AJOFM, care le va utiliza în activitatea curentă, cât şi ale principalelor categorii de clienţi ai Serviciului Public de Ocupare.

În această amplă activitate de cercetare, au fost implicate şi categoriile de potenţiali clienţi SPO, adică publicul larg, elevii şi studenţii care după finalizarea studiilor trebuie să fie integraţi pe piaţa muncii. Instrumentele nou create au fost fundamentate pe informaţii actualizate permanent privind piaţa muncii foarte dinamică. Beneficiarii acestor servicii vor experimenta o tranziţie facilă şi eficientă pe piaţa muncii, unde vor fi capabili să îşi păstreze capacitatea de a avea un loc de muncă şi de a progresa în carieră.

Astfel, o componentă esenţială a proiectului a fost activitatea de cercetare. Au fost desfăşurate patru cercetări cantitative: sondaje de opinie adresate populaţiei, şomerilor înregistraţi, elevilor/studenţilor şi angajatorilor din cele două regiuni de dezvioltare implicate în proiect. Informaţiile obţinute au fost completate de rezultatele celor două cercetări calitative, prin focus grupurile cu angajatorii şi intervurile cu entităţi relevante pe piaţa muncii, în cadrul celor patru serii de întâlniri organizate în luna martie 2015 (de ex. agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, inspectoratele teritoriale de muncă, organizaţii nonguvernamentale, parteneri sociali: patronate, sindicate, mediul de afaceri, direcţiile judeţene pentru asistenţă socială şi protecţia copilului, firme de recrutare şi de formare profesională, administraţie locală: primării, prefecturi, consilii judeţeane, universităţi, Inspectorarul Şcolar Judeţean etc.).

Informaţiile obţinute prin cercetări au fost integrate şi în analizele şi prognozele regionale ale pieţei muncii. Întreaga activitate de cercetare urmăreşte în special corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă prin scheme de asistenţă personalizată adresate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum şi identificarea aspectelor care permit clienţilor ocuparea unei poziţii care are cea mai bună potrivire cu capacităţile acestora, incluzând şi posibilitatea de a-şi îmbunătăţi profilul profesional prin formare continuă la locul de muncă. Pe termen lung, putem vorbi despre o schimbare de paradigmă, prin concentrarea asupra potrivirii competenţelor clienţilor la cerinţele pieţei, a mediului economic real, în locul eforturilor investite doar în căutarea unui post care să răspundă dorinţelor clienţilor.

Toate rezultatele activităţile de cercetare au compus un volum tipărit - Cercetări, prognoze şi analize regionale privind piaţa muncii.

În continuare, pot fi consultate rapoartele detaliate şi documentele rezultate:

Activitatea 6.1. Elaborarea de analize şi studii privind funcționarea SPO pe piața muncii

Activitatea 6.2. Analiză, cercetare şi expertiză privind instrumentele şi programele aplicate

Activitatea 6.3. Cercetare, analiză şi expertiză

Activitatea 6.4. Elaborarea studiului de impact

Contact

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis
Bulevardul Republicii, nr. 21
Timisoara, jud. Timis

telefon: 0256-294231
fax: 0256-294234