La Timişoara, pe 9 iulie, are loc audierea publică pentru identificarea de noi atribuţii ale Serviciului Public de Ocupare

Derulată sub numele “Accesibilitate spre angajabilitate! Politici publice de ocupare pentru secolul XXI", iniţiativa este lansată în cadrul proiectului SPUNE SPO de către beneficiarul acestuia, Agenţia Judeţeană pentru Ocupare a Forţei de Muncă Timiş, împreună cu Academia de Advocacy şi Asociaţia FACE şi are loc la sediul Consiliului Judeţean Timiş (Bd. Revolutiei din 1989 nr. 17, Timişoara), pe 9 iulie 2015, în intervalul orar 10.30-18.30.

Declanșarea unui proces real, de largă consultare publică, pentru identificarea de noi atribuţii ale Serviciului Public de Ocupare din România, este extrem de oportună, ca un pas necesar în redresarea economico-socială actuală. Punerea acestei teme în discuție utilizează procedura de audiere publică, ce asigură exprimarea punctelor de vedere într-un format riguros și bazat pe argumente, fiind o procedură de consultare prin care orice structură interesată își poate aduce contribuția transparentă la actul decizional al politicilor publice.

Toţi cei interesaţi de tematică sunt invitaţi, în nume propriu sau al instituției, organizației sau formațiunii politice pe care o reprezintă, să își exprime în scris opinia, în cadrul audierii publice, prin formularea argumentată a răspunsurilor la întrebările motivației evenimentului. Mai jos sunt disponibile o bibliografie selectivă a acestei tematicii, procedura de audiere publică, îndrumarul de formulare a opiniei scrise, specific procedurii de audiere publică, precum și modul de înscriere şi participare.

Bibliografie selectivă

Invitaţie şi agendă audiere publică

Formular de înscriere

Motivaţie audiere publică

Îndrumar de formulare a opiniei scise

Regulament audiere publică

Comisiile audierii publice

Depozițiile scrise pot fi transmise până cel târziu în data de 8 iulie 2015, ora 17.00, la adresele e-mail corina@advocacy.ro sau office@asociatiaface.ro.

Depozițiile colectate prin procedura de audiere publică se vor sintetiza de către Comisia de Experți a audierii publice – Marilen Pirtea, Alin Gavreliuc, Corina Dragomirescu –, într-un raport-sinteză care va fi făcut public pe data de 15 iulie 2015. Raportul va fi transmis tuturor celor care au participat la audierea publică, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere, precum și decidenților politici cu responsabilități în domeniu. De asemenea, va fi adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul presei, precum și prin afișarea pe site-ul www.spunespo.ro unde va putea fi consultat alături de toate celelalte materiale specifice audierii publice.

Cu toţii avem șansa, dar și responsabilitatea de a ne implica în procesul participativ de stabilire a noilor atribuţii ale Agenţiilor Judeţene pentru Ocupare a Forţei de Muncă, ce ar trebui cuprinse în politicile publice de ocupare şi să corespundă nevoilor noastre prezente de angajabilitate accelerată.

Contact

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis
Bulevardul Republicii, nr. 21
Timisoara, jud. Timis

telefon: 0256-294231
fax: 0256-294234