Proiectul SPUNE SPO

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în scopul creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă şi a competenţelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Implicit, acest lucru înseamnă scăderea ratei şomajului. Toate serviciile oferite sunt gratuite şi asigurate cu profesionalism și respect pentru beneficiari. Aceasta este MISIUNEA agenţiei.

Pentru a-și putea îndeplini obiectivele instituționale la un nivel cât mai ridicat, AJOFM Timiș a implementat numeroase proiecte cu finanțare nerambursabilă, atât în calitate de Beneficiar, cât și în calitate de Partener, proiecte ce au vizat creșterea capacității instituționale de a furniza servicii de calitate, precum și dezvoltarea competențelor șomerilor/persoanelor în căutare de loc de muncă. 

Prin proiectul SPUNE SPO 82/2020 – Servicii Publice Unitare, Necesare și Eficiente, au fost dezvoltate: instrumentul inovativ și personalizat de consiliere de carieră – scorul de angajabilitate - și secțiunea de antreprenoriat, accesibile on-line pe portalul spunespo.ro, instrumente fundamentate pe cercetări sociologice desfășurate în două regiuni de dezvoltare ale țării, respectiv: Vest și Nord Vest.

În cadrul activității de cercetare au fost realizate analize și prognoze pentru regiunile menționate, precum și studii pe categorii de clienți ai Serviciului Public de Ocupare, precum: angajatori, șomeri, elevi, studenți, persoane în căutare de loc de muncă, alte instituții cu expertiză în piața muncii, ONG-uri. Această activitate a fost orientată spre obținerea de date și informații precise, care să formeze un tablou realist privind tendințele pieței muncii din regiunile Vest și Nord Vest, cu accent pe nevoia de ocupare, formare profesională și dezvoltarea de servicii de calitate pentru resursele umane.

O altă activitate importantă a proiectului a fost dată de dezvoltarea unei rețele de cooperare – Rețeaua SPUNE SPO – între actori relevanți ai pieței muncii în cele două regiuni de dezvoltare.

Proiectul este în concordanță cu Strategia Europa 2020, care acordă o atenție deosebită tinerilor, propunându-și un grad ridicat de ocupare al acestora în primele șase luni de la absolvire.

Considerăm că rezultatele obținute corespund așteptărilor mediului social (mediul de afaceri, mediul decizional, clienți SPO etc.) din cele două regiuni și vor contribui la creionarea de politici publice eficiente pentru ocuparea forței de muncă, respectiv îmbunătățirea serviciilor agenției de ocupare, cum ar fi: prognozarea nevoilor pieței muncii, informare, consiliere, mediere, consultanță în afaceri, formare profesională etc.

Contact

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis
Bulevardul Republicii, nr. 21
Timisoara, jud. Timis

telefon: 0256-294231
fax: 0256-294234