RETEAUA SPUNE SPO

În cadrul proiectului, activitatea 5 a constat în cooperarea şi dezvoltarea reţelelor la diferite niveluri, cu actori relevanţi publici şi privaţi de pe piaţa muncii, precum furnizori de servicii de ocupare şi furnizori de formare profesională continuă, în vederea dezvoltării şi asigurării calităţii serviciilor de ocupare oferite, inclusiv promovarea dialogului social, şi schimburi de experienţă şi de bune practici.

În cadrul acestei activităţi, un rezultat important a fost crearea unei reţele de colaborare la nivel instituţional, pentru care au fost întreprinse o serie de acţiuni în urma cărora au putut fi trase concluzii pertinente şi au fost realizate documentele privind crearea şi funcţionarea reţelei SPUNE SPO.

A rezultat astfel Reţeaua SPUNE SPO - Ajutor reciproc, reuşită comună!

Strategia dezvoltată în cadrul acţiunilor derulate este promovată prin Publicaţia Resursă SPO.

În continuare, pot fi consultate documentele suport ale reţelei:

Tot în cadrul acestei activităţi, a fost prevăzută şi realizarea unei activităţi de consolidare a capacităţii SPO de analiză a cadrului legislativ, respectiv întocmirea unei propuneri de politică publică, realizată în urma unei mese rotunde şi a unei audieri publice, în care se integrează şi experienţa dobândită în urma vizitelor externe. Aceasta este Propunerea de politică publică ce a rezultat.

 

Contact

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis
Bulevardul Republicii, nr. 21
Timisoara, jud. Timis

telefon: 0256-294231
fax: 0256-294234