Parlamentul României - Lege nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii*) 

În vigoare de la 01 martie 2003

Consolidarea din data de 08 iulie 2015 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 147/2012; L 76/2012; L 2/2013; L 255/2013; L 187/2012; L 77/2014; L 12/2015; L 97/2015; DCZ 169/2015; DCZ 279/2015;
Ultima modificare în 17 iunie 2015.


    ___________ 
   *) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin: 
   - Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003; 
   - Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003; 
   - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005; 
   - Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare; 
   - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007; 
   - Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007; 
   - Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008; 
   - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 167/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009; 
   - Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009; 
   - Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010. 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

CODUL MUNCII 

   *) Potrivit pct. 1 din Decizia Curţii Constituţionale nr. 279/2015, se admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit pct. 2 din Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279/2015, se respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 210/2015, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 210/2015, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit art. unic din Legea nr. 97/2015, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 81/2015, se respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi şi ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit art. I din Legea nr. 12/2015, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 453/2014, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 345/2014, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 308/2014, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 332/2014, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 260/2014 se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit art. unic din Legea nr. 77/2014, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 166/2014, se respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 548/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit art. 127 din Legea nr. 187/2012, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică. 
   *) Potrivit art. 61 din Legea nr. 255/2013, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 420/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 352/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 290/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.  
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 224/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii . 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 191/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 23/2013, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii . 
   *) Potrivit art. XX din Legea nr. 2/2013, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică. 
   *) Potrivit art. 8 şi 46 din Legea nr. 76/2012, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, se modifică şi se completează. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 882/2012, se respinge, ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 775/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 şi 262 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 795/2012, se respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit art. V, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012, prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificatele medicale, necesare la angajarea în muncă a personalului preluat de către noile societăţi comerciale potrivit alin. (1), existente la societatea comercială care a stins obligaţii fiscale prin procedura de dare în plată, îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor prevăzute de lege. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 517/2012, se respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit art. unic din Legea nr. 147/2012, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011, se modifică. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 408/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 334/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 122/2012, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1361/2011, se respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1243/2011, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
    Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1267/2011, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) teza finală din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1265/2011, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) teza finală din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1414/2011, se respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1237/2011, se respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1236/2011, se respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1154/2011, se respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1045/2011, se respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1066/2011, se respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 899/2011, se respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 897/2011, se respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 945/2011, se respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 744/2011, se respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 745/2011, se respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 743/2011, se respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
   *) Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 789/2011, se respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 
    Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 113 din Constituţia României, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 9 decembrie 2002. 


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

    Bucureşti, 24 ianuarie 2003. 
    Nr. 53.